Protokoll fra møte i instituttstyre ved ISS

Møtet ble satt 17. mars 2010, kl. 14.15, , og hevet kl. 14.15.

Sakskart ble tatt på sirkulasjon: Karin Widerberg, Bjørnar Sæther, Arvid Fennefoss, Anne Krogstad, Per Gunnar Røe, Heidi Nicolaisen, Frank Paul Silye, Kristin Østerhus(studentrepresentant samfunnsgeografi), Line Rak Haugen (studentrepresentant sosiologi).

SAK 1
Saksnr. 07/2010
Godkjenning av saksliste og evt. spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles

a) Godkjenning av saksliste

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner sakslisten til møte i instituttstyret 17. mars 2010.

b) Eventuell inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet

Vedtak:
Ingen inhabilitet i saker som skal behandles i møtet.

          
SAK 2
Saksnr. 08/2010
Vedtakssak: Kunngjøring av to midlertidige stillinger som stipendiat i samfunnsgeografi for fire år

Vedtak:
Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner vedlagte kunngjøringstekst og lyser ut to stipendiatstillinger (SKO 1017) for 4 år med 25 % pliktarbeid.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46