Innkalling til styremøte ved ISS 17. februar 2010

17. februar 2010, kl. 14.15 - 16.00, Harriet Holters hus, rom 221
SAK 1
Saksnr. 01/2010
Godkjenning av saksliste og evt. spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles
          
SAK 2
Saksnr. 02/2010
Orienteringssak: Regnskap 2009

Saksdokumenter vedlagt.

          
SAK 3
Saksnr. 03/2010
Vedtakssak: Budsjett 2010 og langtidsbudsjett 2010-2014

Saksdokumenter vedlagt.

          
SAK 4
Saksnr. 04/2010
Vedtakssak: Årsplan 2010

Saksdokumenter vedlagt.

          
SAK 5
Saksnr. 05/2010
Vedtakssak: Kunngjøring av midlertidig stilling som stipendiat i sosiologi for fire år - eksternt finansiert prosjekt

Saksdokumenter vedlagt.

          
SAK 6
Saksnr. 06/2010
Vedtakssak: Tilsetting i to stipendiatstillinger i sosiologi for fire år med 25 % pliktarbeid

Saksdokumenter vedlagt.

          
SAK 7 Eventuelt
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46