Innkalling til styremøte ved ISS 9. desember 2009

09. desember 2009, kl. 14.15 - 16.00, Rom 221, HH
SAK 1
Saksnr. 37/2009
Godkjenning av saksliste og eventuelle spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles
          
SAK 2
Saksnr. 38/2009
Tilsetting i stipendiatstilling (SKO 1017) i samfunnsgeografi ved NFRs Frimuf-program for fire år, 25 % pliktarbeid

Saksdokument ligger vedlagt.

          
SAK 3
Saksnr. 39/2009
Forlengelse i postdoktorstilling

Saksdokument ligger vedlagt.

          
SAK 4
Saksnr. 40/2009
Kunngjøring av midlertidig førsteamanuensisstilling (SKO 1011) i samfunnsgeografi for en periode på to år og elleve måneder

Saksdokument ligger vedlagt.

          
SAK 5
Saksnr. 41/2009
Utlysning av stipendiatstilling (SKO 1017) i sosiologi for fire år med 25 % pliktarbeid knyttet til NFR- prosjektet "Involverende planlegging"

Saksdokument ligger vedlagt.

          
SAK 6 Orientering om nye satser før lønn til seminarledere fra 1. januar 2010
          
SAK 7 Orientering om ny emeritiordning ved ISS

Saksdokument ligger vedlagt.

          
SAK 8 Eventuelt
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46