Protokoll fra møte i instituttstyret 9. desember 2009

Møtet ble satt 09. desember 2009, kl. 14.15, Rom 221, HH, og hevet kl. 16.00.

Til stede: Karin Widerberg, Bjørnar Sæther, Anne Krogstad, Arvid Fennefoss, Per Gunnar Røe, Heidi Nicolaisen, Frank Paul Silye, Bård Birkedal(studentrepresentant samfunnsgeografi), Emma Schiro (studentrepresentant sosiologi)
Fra administrasjonen: Gun Hafsaas (referent).

SAK 1
Saksnr. 37/2009
Godkjenning av saksliste og eventuelle spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles

a) Godkjenning av saksliste

Vedtak: Instituttstyret godkjenner sakslisten til møte i instituttstyret 9. desember 2009.

b) Eventuell inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet

Vedtak:Ingen inhabilitet i saker som skal behandles i møtet.

          
SAK 2
Saksnr. 38/2009
Tilsetting i stipendiatstilling (SKO 1017) i samfunnsgeografi ved NFRs Frimuf-program for fire år, 25 % pliktarbeid

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Kirsten Ulsrud som stipendiat i samfunnsgeografi (SKO 1017) for fire år med 25 % pliktarbeid tilknyttet NFRs Frimuf-program.

          
SAK 3
Saksnr. 39/2009
Forlengelse i postdoktorstilling

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi forlenger Jon Rogstad i stilling som postdoktor (SKO 1352) i 40 % stilling i perioden 1.1.2011 til 31.12.2011.

          
SAK 4
Saksnr. 40/2009
Kunngjøring av midlertidig førsteamanuensisstilling (SKO 1011) i samfunnsgeografi for en periode på to år og elleve måneder

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi lyser ut midlertidig førsteamanuensisstillinger (SKO1011) i samfunnsgeografi for en periode på to år og elleve måneder, forbeholdt at utlysingen er i henhold til aktuelle lover.

  • Instituttleder får fullmakt fra styret til å eventuelt dele opp perioden i den midlertidig stillingen slik at utlysningen er i henhold til lov.
          
SAK 5
Saksnr. 41/2009
Utlysning av stipendiatstilling (SKO 1017) i sosiologi for fire år med 25 % pliktarbeid knyttet til NFR- prosjektet "Involverende planlegging"

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner at det lyses ut en stipendiatstilling i sosiologi for 4 år med 25 % pliktarbeid tilknyttet NFR-prosjektet "Involverende planlegging". Utlysningen gjelder under forutsetning av ekstern finansiering.

          
SAK 6 Orientering om nye satser før lønn til seminarledere fra 1. januar 2010

Instituttleder orienterte styret om nye timesater for seminarledere. Det ble diskutert generelt om timesater og undervisingstimer.

          
SAK 7 Orientering om ny emeritiordning ved ISS

Instituttleder orienterte styret om den nye emeritiordingen.

          
SAK 8 Eventuelt
  • Instituttleder orienterte om at ISS vil få to nye stipendiatstillinger. Antallet øker dermed fra 12 til 14 stillinger.
  • Instituttleder orienterte om at det ikke finnes penger i budsjettet til å innvilge fullføringsstipender for stipendiater i 2010
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46