Innkalling til styremøte ved ISS 14. oktober 2009

14. oktober 2009, kl. 14.15 - 16.00, Rom 221, HH
SAK 1
Saksnr. 35/2009
Godkjenning av saksliste og eventuelle spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles
          
SAK 2
Saksnr. 36/2009
Midlertidig tilsetting i 20 % stilling som universitetslektor (SKO1009) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Saksdokument vedlagt.

          
SAK 3 Eventuelt
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46