Innkalling til styremøte ved ISS 16. september 2009

16. september 2009, kl. 14.15 - 16.00, Rom 221, HH
SAK 1
Saksnr. 29/2009
Godkjenning av saksliste og eventuelle spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles
          
SAK 2
Saksnr. 30/2009
Tilsetting i stipendiatstilling (SKO 1017) i samfunnsgeografi for fire år, 25 % pliktarbeid

Saksdokumenter vedlagt.

          
SAK 3
Saksnr. 31/2009
Tilsetting i eksternt finansiert stipendiatstilling (SKO 1017) i sosiologi for fire år , 25 % pliktarbeid

Saksdokumenter vedlagt.

          
SAK 4
Saksnr. 32/2009
Utlysning av 1-2 førsteamanuensisstillinger (SKO 1011) i sosiologi

Saksdokument vedlagt.

          
SAK 5
Saksnr. 33/2009
Utlysning av en stipendiatstilling (SKO 1017) i sosiologi

Saksdokument vedlagt.

          
SAK 6
Saksnr. 34/2009
Orienteringssak - revidering av uttelling for emneansvar på bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon og utviklingsstudier

Saksdokument vedlagt.

          
SAK 7 Eventuelt
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46