Protokoll fra møte i instituttstyret 16. september 2009. kl. 14.15

Møtet ble satt 16. september 2009, kl. 14.15, Harriet Holters hus, rom 221, og hevet kl. 15.20.

Arvid Fennefoss, Anne Krogstad, Torkild Hovde Lyngstad, Per Gunnar Røe, Bjørnar Sæther, Frank Silye, Karin Widerberg og Emma Schiro (studentrepresentant sosiologi).

Fra administrasjonen: Målfrid Hoaas (referent)

Frafall: Studentrepresentant fra samfunnsgeografi

SAK 1
Saksnr. 29/2009
Godkjenning av saksliste og eventuelle spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles

a) Godkjenning av saksliste

Vedtak: Instituttstyret godkjenner saksliste til møte i instituttstyret 16. september 2009.

b) Eventuell inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet.

Merknader:

  • Per Gunnar Røe gjorde oppmerksom på at han har veiledet flere av søkerne til stipendiatstillingen i samfunnsgeografi.
  • Torkild Hovde Lyngstad gjorde oppmerksom på at han har veiledet en av søkerne til den eksternt finansierte stipendiatstillingen i sosiologi.
          
SAK 2
Saksnr. 30/2009
Tilsetting i stipendiatstilling (SKO1017) i samfunnsgeografi for fire år, 25 % plikarbeid

Vedtak: Instituttstyret tilsetter Marielle Stigum i stilling som stipendiat (SKO1017) i samfunnsgeografi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Dersom Stigum takker nei til stillingen går tilbudet videre til neste osv. Stillingen gjelder for en periode på fire år med 25 % plikarbeid.

          
SAK 3
Saksnr. 31/2009
Tilsetting i eksternt finansiert stipendiatstilling (SKO1017)

Vedtak: Instituttstyret tilsetter Patrick Lie Andersen i stilling som stipendiat (SKO1017) i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Stillingen gjelder for en periode på fire år med 25 % pliktarbeid. Tilsettingen gjelder under forutsetning av ekstern finansiering.

          
SAK 4
Saksnr. 32/2009
Utlysning a 1-2 førsteamanuensisstillinger (SKO1011) i sosiologi

Vedtak: Instituttstyret godkjenner å utlyse 1-2 faste 100 % førstamanuensisstillinger (SKO1011) i sosiologi.

          
SAK 5
Saksnr. 33/2009
Utlysning av en stipendiatstilling (SKO1017) i sosiologi

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner at det lyses ut en stipendiatstilling i sosiologi for 4 år med 25 % pliktarbeid.

          
SAK 6
Saksnr. 34/2009
Orienteringssak- revidering av uttelling for emneansvar på bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon og utviklingsstudier

Karin orienterte om bakgrunnen for og endringen av utelling for emneansvar på bachelorprogrammene i kultur og kommunikasjon og utviklingsstudier.

          
SAK 7 Eventuelt

Anne Krogstad orienterte om uheldige konsekvenser for studenter på bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon, som følge av endringer i programplanen for bachelorprogrammet i sosiologi. Instituttstyret diskuerte problemstillingen.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46