Innkalling til styremøte ved ISS 12. august 2009

12. august 2009, kl. 12.15 - 14.00, Harriet Holters hus, rom 221
SAK 1
Saksnr. 23/2009
Godkjenning av protokoll fra styremøte 13.05.09 og 17.06.09
          
SAK 2
Saksnr. 24/2009
Godkjenning av saksliste og eventuelle spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles
          
SAK 3
Saksnr. 25/2009
Innstilling til midlertidig (inntil tre år) professor II stilling (SKO 8013) i samfunnsgeografi for inntil tre år

Saksdokument vedlagt.

          
SAK 4
Saksnr. 26/2009
Innstilling til midlertidig stilling som universitetslektor (SKO1009) i sosiologi for inntil 1 år

Saksdokument vedlagt.

          
SAK 5
Saksnr. 27/2009
Forlengelse i midlertidig 20 % stilling som universitetslektor (SKO 1009) (med personlig opprykk til førsteamanuensis) i sosiologi

Saksdokument vedlagt.

          
SAK 6
Saksnr. 28/2009
Utlysning av stipendiatstilling (SKO 1017) i samfunnsgeografi for tre år, eventuelt fire år med 25 % pliktarbeid - eksternt finansiert prosjekt

Saksdokument vedlagt.

          
SAK 7 Eventuelt
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46