Protokoll fra møte i instituttstyret 12. august 2009. kl. 12.15

Møtet ble satt 12. august 2009, kl. 12.15, Harriet Holters hus, rom 221, og hevet kl. 13.15.

Arvid Fennefoss, Anne Krogstad, Elin Sæther, Per Gunnar Røe, Bjørnar Sæther, Frank Silye, Karin Widerberg og Emma Schiro (studentrepresentant sosiologi).

Fra administrasjonen: Anne-Lene Andresen (sekretær for instituttstyret)

Frafall: Studentrepresentant fra samfunnsgeografi

SAK 1
Saksnr. 23/2009
Godkjenning av protokoll fra styremøte 13.05.09 og 17.06.09

Vedtak: Protokollene er godkjent per e-post. Protokoller skal i tiden fremover kun godkjennes per e-post.

          
SAK 2
Saksnr. 24/2009
Godkjenning av saksliste og eventuelle spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles

a) Godkjenning av saksliste til instituttstyremøte 12. august 2009

Vedtak: Instituttstyret godkjenner saksliste til instituttstyremøtet 12. august 2009.

b) Eventuell inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet.

Vedtak: Som medlem av den sakkyndige komiteen som vurderte søkerne i sak 4, saksnr. 26/2009 deltok ikke Arvid Fennefoss i diskusjon og vedtak i saken.

          
SAK 3
Saksnr. 25/2009
Innstilling til midlertidig (inntil tre år) professor II stilling (SKO 8013) i samfunnsgeografi for inntil tre år

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner bedømmelsen og innstiller Peris S. Jones i midlertidig stilling som professor II (SKO 8013) i samfunnsgeografi for en periode på inntil tre år. Hvis Jones takker nei, går tilbudet videre til Benjaminsen.

          
SAK 4
Saksnr. 26/2009
Innstilling til midlertidig stilling som universitetslektor (SKO1009) i sosiologi for inntil 1 år

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner bedømmelsen og innstiller Kari Stefansen til midlertidig stilling som universitetslektor (SKO 1009) i sosiologi i inntil et år. Hvis Stefansen takker nei, går tilbudet videre til innstilte nummer 2.

          
SAK 5
Saksnr. 27/2009
Forlengelse i midlertidig 20 % stilling som universitetslektor (SKO 1009) i sosiologi

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi forlenger Rune Åkvik Nilsen i midlertidig 20 % stilling som universitetslektor (SKO 1009). Forlengelsen gjelder for perioden 1.8.2009- 30.6.2011.

          
SAK 6
Saksnr. 28/2009
Utlysning av stipendiatstilling (SKO 1017) i samfunnsgeografi for tre år, eventuelt fire år med 25 % pliktarbeid - eksternt finansiert prosjekt

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner at det utlyses en stipendiatstilling i samfunnsgeografi for 3 år, eventuelt 4 år med 25 % pliktarbeid, under forutsetning om ekstern finansiering.

          
SAK 7 Eventuelt

Ingen saker.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46