Innkalling til styremøte ved ISS 17. juni 2009

17. juni 2009, kl. 12.15 - 14.00, Harriet Holters hus, rom 221
SAK 1
Saksnr. 18/2009
Godkjenning av saksliste og eventuelle spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles
          
SAK 2
Saksnr. 19/2009
Tilsetting i eksternt finansiert stipendiatstilling i sosiologi for fire år

Saksdokument vedlagt.

          
SAK 3
Saksnr. 20/2009
Tilsetting i midlertidig postdoktorstilling ved ISS for fire år med 25 % pliktarbeid

Saksdokument vedlagt.

          
SAK 4
Saksnr. 21/2009
Tilsetting i midlertidig eksternt finansiert forskerstilling (SKO1109), uten forutgående utlysning - Elin Selboe

Saksdokument vedlagt.

          
SAK 5
Saksnr. 22/2009
Orienteringssak - Revidering av timeregnskapet

Saksdokument vedlagt.

          
SAK 6 Eventuelt
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46