Innkalling til styremøte ved ISS 13. mai 2009

13. mai 2009, kl. 12.15 - 14.00, Harriet Holters hus, rom 221
SAK 1
Saksnr. 16/2009
Godkjenning av saksliste og eventuelle spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles
          
SAK 2
Saksnr. 17/2009
Tilsetting som postdoktor i samfunnsgeografi for fire år - eksternt finansiert prosjekt

Saksdokument ettersendes.

          
SAK 3
Saksnr. 17/2009
Kunngjøring av midlertidig stilling som stipendiat i sosiologi for fire år - eksternt finansiert prosjekt

Saksdokument ettersendes.

          
SAK 4 Eventuelt
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46