Innkalling til styremøte ved ISS 15. april 2009

15. april 2009, kl. 12.15 - 14.00, Harriet Holters hus, rom 221
SAK 1
Saksnr. 11/2009
Godkjenning av saksliste og eventuelle spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles
          
SAK 2
Saksnr. 12/2009
Utlysning av stilling som universitetslektor/førstelektor i sosiologi for ett år

Saksdokument ettersendes.

          
SAK 3
Saksnr. 13/2009
Tilsetting som førstelektor i samfunnsgeografi for seks måneder

Saksdokument ettersendes.

          
SAK 4
Saksnr. 14/2009
Tilsetting som førstelektor i samfunnsgeografi (politisk geografi) for ett år

Saksdokument ettersendes.

          
SAK 5
Saksnr. 15/2009
Tidsplan for utlysning av førstestillinger i sosiologi: Orienterings- og diskusjonssak
          
SAK 6 Eventuelt
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46