Innkalling til styremøte ved ISS 4. mars 2009

04. mars 2009, kl. 14.15 - 16.00, Harriet Holters hus, rom 221
SAK 1
Saksnr. 06/2009
Godkjenning av dagsorden

Godkjenning av saksliste og eventuelle spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

          
SAK 2
Saksnr. 07/2009
Regnskap 2008

Saksdokument ettersendes.

          
SAK 3
Saksnr. 08/2009
Budsjett 2009

Saksdokument ettersendes.

          
SAK 4
Saksnr. 09/2009
Kunngjøring av midlertidig stilling som stipendiat i sosiologi - eksternt finansiert prosjekt

Saksdokument ettersendes.

          
SAK 5
Saksnr. 10/2009
Kunngjøring av midlertidig stilling som stipendiat i samfunnsgeografi.

Saksdokument ettersendes.

          
SAK 6 Eventuelt
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46