Styremøte ved ISS

04. februar 2009, kl. 14.15 - 16.00, Harriet Holters hus, rom 221
SAK 1
Saksnr. 01/2009
Godkjenning av dagsorden og eventuelle spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles
          
SAK 2
Saksnr. 02/2009
Kunngjøring av midlertidig stilling som stipendiat i sosiologi - eksternt finansiert prosjekt

Sak meldt trukket av kontorsjef Max Demuth den 02.02.2009.

          
SAK 3
Saksnr. 03/2009
Kunngjøring av midlertidig stilling som professor II i samfunnsgeografi.

Saksdokument ettersendes.

          
SAK 4
Saksnr. 04/2009
Innstilling i midlertidig eksternt finansiert 50 % forskerstilling (SKO1109) uten forutgående utlysning – Johanna Wolf

Saksdokument ettersendes.

          
SAK 5
Saksnr. 05/2009
Årsplan 2009

Saksdokument ettersendes.

          
SAK 6 Eventuelt

Oppnevning av vararepresentanter for programrådene i sosiologi og samfunnsgeografi.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46