Møte i instituttstyret den 17.12.2008

17. desember 2008, kl. 14.15 - 16.00, Rom 221, Harriet Holters hus
SAK 1
Saksnr. 29/2008
Godkjenning av saksliste og eventuelle spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles
          
SAK 2
Saksnr. 30/2008
Innstilling til postdoktorstilling ved ISS

Saksdokument ettersendes.

          
SAK 3
Saksnr. 31/2008
Forlenget midlertidig tilsetting av Silje Noack Fekjær

Saksdokument ettersendes.

          
SAK 4
Saksnr. 32/2008
Utlysning av stilling som postdoktor i sosiologi.

Saksdokument ettersendes.

          
SAK 5 Eventuelt
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46