Ekstraordinært møte i instituttstyret 26. november 2008, kl. 12.15

26. november 2008, kl. 12.15 - 14.00, Rom 221, Harriet Holters hus
SAK 1
Saksnr. 27/2008
Godkjenning av saksliste og eventuelle spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles
  1. Godkjenning av innkalling og saksliste til ekstraordinært instituttstyremøte den 26. november 2008.
  2. Eventuell inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet.
          
SAK 2
Saksnr. 28/2008
Bemannings- og budsjettplan 2009-2013: Utlysning av faste stillinger knyttet til aldersavganger og kostnadskutt
Vedtaksforslag:

Styret slutter seg til følgende punkter i forbindelse med langtidsbudsjettet for 2009-2013:

  • Utlysningstempoet følger alternativ B for faste vitenskapelige stillinger og utlysning av to postdoktorstillinger.
  • IT-budsjettet reduseres med kr. 100 000 pr. år.
  • Bilagslønn knyttet til eksamensavvikling reduseres med kr. 100 000 pr. år.
  • Ordinære driftsmidler reduseres med kr. 300 000 pr. år. Det vil være opp til den enkelte å ”fordele” bruken av disse midlene på faglige reiser med paper, språkvask og vitenskapelig assistanse.
          
SAK 3 Eventuelt
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46