Innkalling til styremøte ved ISS 15. oktober 2008

15. oktober 2008, kl. 14.15 - 16.00, Rom 221 HHH
SAK 1
Saksnr. 20/08
Godkjenning av saksliste og eventuelle spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles
          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 21/08
Regnskap pr. 1.10.2008.

Saksdokument ettersendes.

          
V-SAK 2
Saksnr. 22/08
Forlengelse i midlertidig stilling som universitetslektor (SKO 1009) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi - Tilsetting uten kunngjøring.

Saksdokument ettersendes.

          
V-SAK 3
Saksnr. 23/08
Tilsetting i stipendiatstilling i sosiologi for fire år med 25 % pliktarbeid.

Saksdokument ettersendes.

          
V-SAK 4
Saksnr. 24/08
Tilsetting i stipendiatstilling i sosiologi for tre år

Saksdokument ettersendes.

          
V-SAK 5 Eventuelt.
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46