Innkalling til styremøte ved ISS 11. juni 2008

11. juni 2008, kl. 14.15 - 16.00, Rom 221
SAK 1
Saksnr. 16/08
Godkjenning av saksliste og eventuelle spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.
          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 17/08
Innstilling i midlertidig eksternt finansiert forskerstilling (SKO1109) i 100 % for 3 år uten forutgående utlysning.

Saksdokument ettersendes.

          
V-SAK 2
Saksnr. 18/08
Kunngjøring av midlertidig stilling for tre år som postdoktor i sosiologi - eksternt finansiert prosjekt

Saksdokument ettersendes.

          
V-SAK 3
Saksnr. 19/08
Kunngjøring av midlertidig stilling som stipendiat i sosiologi - eksternt finansiert prosjekt.

Saksdokument ettersendes.

          
V-SAK 4 Eventuelt
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46