Protokoll fra møte i ...

Møtet ble satt 11. juni 2008, kl. 14.15, Rom 221, og hevet kl. 16.00.

Arvid Fennefoss, Anne Krogstad, Øystein Haakseth (studentrepresentant), Cecilie Lilleheil, Per Gunnar Røe, Bjørnar Sæther, Elin Sæther og Karin Widerberg (møteleder).
Fra administrasjonen: Max Demuth (sekretær for instituttstyret).

Frafall: Studentrepresentant samfunnsgeografi.

SAK 1
Saksnr. 16/08
Godkjenning av saksliste og eventuelle spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

a) Godkjenning av innkalling og saksliste til instituttstyremøte den 11. juni 2008.

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste til instituttstyremøte 11. juni 2008.

b) Eventuell inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet.

Vedtak:
Ingen inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet.

c) Eventuelt.

Ingenting til eventuelt.

          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 17/08
Innstilling i midlertidig eksternt finansiert forskerstilling (SKO1109) i 100 % for 3 år uten forutgående utlysning.

Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi innstiller Katrine Fangen i en eksternt finansiert forskerstilling, SKO 1109, for en periode på til sammen tre år uten forutgående kunngjøring. Tilsettingen gjelder under forutsetning om finansiering fra EU.

Saken oversendes Det samfunnsvitenskapelige fakultet for videre behandling.

          
V-SAK 2
Saksnr. 18/08
Kunngjøring av midlertidig stilling for tre år som postdoktor i sosiologi - eksternt finansiert prosjekt

Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner at det utlyses en postdoktorstilling for 3 år under forutsetning om ekstern finansiering. Instituttleder gis fullmakt til å oppnevne en sakkyndig komité til å vurdere søknadene.

          
V-SAK 3
Saksnr. 19/08
Kunngjøring av midlertidig stilling som stipendiat i sosiologi - eksternt finansiert prosjekt.

Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner at det utlyses en stipendiatstilling for 3 år under forutsetning om ekstern finansiering. Instituttleder gis fullmakt til å utforme kunngjøringstekst og til å oppnevne sakkyndig komité for å vurdere søknadene.

          
V-SAK 4 Eventuelt
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46