Innkalling til ekstraordinært styremøte ved ISS 21. mai 2008

21. mai 2008, kl. 12.15 - 13.00, Harriet Holters hus, rom 221
SAK 1
Saksnr. 16/2008
Godkjenning av saksliste og eventuelle spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles
          
SAK 2
Saksnr. 17/2008
Innstilling til fast stilling som førsteamanuensis i samfunnsgeografi
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46