Innkalling til styremøte ved ISS 7. mai 2008

07. mai 2008, kl. 14.15 - 16.00, Harriet Holters hus, rom 221
SAK 1
Saksnr. 10/2008
Godkjenning av saksliste og eventuelle spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.
          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 11/2008
Utlysning av universitetsstipendiatstilling (sosiologi).

Saksdokument ettersendes.

          
V-SAK 2
Saksnr. 12/2008
Forlengelse av Trygve Gulbrandsen som professor II.

Saksdokument ettersendes.

          
V-SAK 3
Saksnr. 13/2008
Forlengelse av Jon Ivar Elstad som professor II.

Saksdokument ettersendes.

          
V-SAK 4
Saksnr. 14/2008
Forlengelse av Ketil Skogen som professor II.

Saksdokument ettersendes.

          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 15/2008
Muntlig orientering om instituttets Kina-satsning ved instituttleder.
          
O-SAK 2 Eventuelt
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46