Innkalling til styremøte ved ISS

02. april 2008, kl. 14.15 - 16.00, Harriet Holters hus, rom 221
SAK 1
Saksnr. 08/2008
Godkjenning av saksliste og eventuelle spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles
          
SAK 2
Saksnr. 09/2008
Innstilling til fast 50 % stilling som førsteamanuensis/faglig leder for Prosjektforum
          
SAK 3 Eventuelt
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46