Protokoll fra møte i instituttstyret 30. januar 2008, kl. 14.15

Møtet ble satt 30. januar 2008, kl. 14.15, Rom 221 Harriet Holters hus, og hevet kl. 16.00.

Casper Barth (studentrepresentant), Arvid Fennefoss, Øystein Haakseth (studentrepresentant), Anne Krogstad, Cecilie Lilleheil, Per Gunnar Røe, Bjørnar Sæther, Elin Sæther og Karin Widerberg (møteleder).

Fra administrasjonen: Max Demuth (sekretær for instituttstyret).

Frafall: Ingen.

SAK 1
Saksnr. 01/08
Godkjenning av saksliste og eventuelle spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

a) Godkjenning av innkalling og saksliste instituttstyremøte 30. januar 2008.

Vedtak: Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste til instituttstyremøte 30. januar 2008.

b) Eventuell inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet.

Vedtak: Ingen inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet.

c) Eventuelt.

Ingen saker til eventuelt.

          
SAK 2
Saksnr. 02/08
Presentasjon av budsjettmodellen ved SV-fakultetet.
          
SAK 3
Saksnr. 03/08
Regnskap pr. 31.12.2007.

Vedtak: Styret godkjenner regnskapet pr. 31.12.2007.

          
SAK 4
Saksnr. 04/08
Søknad om sluttføringsstipend – Astrid Skatvedt.

Opprinnelig vedtaksforslag gikk ut på å innvilge Skatvedt seks måneders sluttføringsstipend. Instituttleder gikk imidlertid inn for at perioden skulle fordeles på 3 + 3 måneder, i tråd med tidligere vedtak og praksis ved instituttet. Fremdriften vil bli vurdert etter de tre første månedene, og hvis denne vurderes som tilfredsstillende gis ytterligere tre måneders sluttføringsstipend.

          
SAK 5 Eventuelt.
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46