Konstituerende møte for nytt styre ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

18. desember 2007, kl. 14.15 - 16.00, Rom 323, Harriet Holters hus
SAK 1
Saksnr. 1/2007
Godkjenning av innkalling og saksliste
          
SAK 2
Saksnr. 2/2007
Valg av møteleder
          
SAK 3
Saksnr. 3/2007
Valg av instituttleder ved ISS for perioden 2008-2011
          
SAK 4
Saksnr. 4/2007
Valg av nestleder ved ISS for perioden 2008-2011
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46