Protokoll fra konstituerende møte for nytt styre ved ISS for perioden 2008-2011

Møtet ble satt 18. desember 2007, kl. 14.15, Rom 323, Harriet Holters hus, og hevet kl. 16.00.

Caspar Barth (studentrepresentant), Arvid Fennefoss, Ivar Frønes, Anne Krogstad, Cecilie Lilleheil, Per Gunnar Røe, Kari Steensrup (studentrepresentant), Bjørnar Sæther, Elin Sæther, Terje Wessel og Karin Widerberg.

Fra administrasjonen: Max Demuth (sekretær for instituttstyret).

SAK 1
Saksnr. 1/2007
Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste til konstituerende møte den 18. desember 2007.

          
SAK 2
Saksnr. 2/2007
Valg av møteleder

Vedtak: Max Demuth ble valgt til møteleder.

          
SAK 3
Saksnr. 3/2007
Valg av instituttleder ved ISS for perioden 2008-2011

Vedtak: Karin Widerberg velges til instituttleder ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi for perioden 2008 - 2011.

          
SAK 4
Saksnr. 4/2007
Valg av nestleder ved ISS for perioden 2008-2011

Vedtak: Bjørnar Sæther velges til nestleder ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi for perioden 2008-2011.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46