Innkalling til styremøte ved ISS

28. november 2007, kl. 14.15 - 16.00, Rom 221 Harriet Holters hus
SAK 1
Saksnr. 38/2007
Godkjenning av saksliste og eventuelle spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles
          
SAK 2
Saksnr. 39/2007
Godkjenning av valg på nytt instituttstyre

Saksdokument ettersendes

          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 40/2007
Oppnevning av nye forsknings- og undervisningsledere

Saksdokument ettersendes

          
V-SAK 2
Saksnr. 41/2007
Oppnevning av nye programråd ved ISS

Saksdokument ettersendes.

          
V-SAK 3
Saksnr. 42/2007
Kalling av professor Bjørn Hvinden som professor II i sosiologi

Saksdokument ettersendes.

          
V-SAK 4 Eventuelt
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46