Innkalling til styremøte ved ISS 29. august 2007

29. august 2007, kl. 14.15 - 16.00, Harriet Holters hus, rom 221
SAK 1
Saksnr. 28/2007 A
Godkjenning av saksliste og eventuelle spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles
          
SAK 2
Saksnr. 28/2007 B
Eventuelt
          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 29/2007
Innstilling fra valgkomite

Saksdokument ettersendes.

          
V-SAK 2
Saksnr. 30/2007
Innstilling til 1-2 postdoktorstillinger ved ISS.

Saksdokument ettersendes.

          
V-SAK 3
Saksnr. 31/2007
Midlertidig tilsetting i stilling som stipendiat i samfunnsgeografi tilknyttet det eksternt finansierte prosjektet ”Responding to Climate Change: The Potensials of and Limits to Adaption in Norway (PLAN)

Saksdokument ettersendes.

          
V-SAK 4
Saksnr. 32/2007
Midlertidig tilsetting i stilling som stipendiat i samfunnsgeografi tilknyttet det eksternt finansierte prosjektet ”Responding to Climate Change: The Potensials of and Limits to Adaption in Norway (PLAN)

Saksdokument ettersendes.

          
V-SAK 5
Saksnr. 33/2007
Valg høsten 2007 ved ISS

Saksdokument ettersendes.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46