Instituttstyremøte

20. juni 2007, kl. 13.15 - 15.00, Rom 221, Harriet Holters hus
SAK 1
Saksnr. 25/2007 A
Godkjenning av innkalling og saksliste instituttstyremøte 20. juni 2007
          
SAK 2
Saksnr. 25/2007 B
Eventuell inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet.
          
SAK 3
Saksnr. 25/2007 C
Eventuelt
          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 26/2007
Tildeling av "stimuleringsmidler": Prinsipper og summer
          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 27/2007
Satser i timeregnskapet
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46