Møte i instituttstyret 23. mai 2007

23. mai 2007, kl. 10.00 - 16.00, Rom 221, Harriet Holters hus
SAK 1
Saksnr. 21/2007 A
Godkjenning av innkalling og saksliste instituttstyremøte 23. mai 2007
          
SAK 2
Saksnr. 21/2007 B
Eventuell inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet
          
SAK 3
Saksnr. 21/2007 C
Eventuelt
          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 22/2007
Årsrapport 2006
          
V-SAK 2
Saksnr. 23/2007
Innstilling til to midlertidige stillinger (vikariater) Innstilling til to midlertidige stillinger (vikariater) Innstilling til to midlertidige stillinger (vikariater) som universitetslektorer ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
          
V-SAK 3
Saksnr. 24/2007
Møte mellom Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og Chinese Academy of Social Sciences (CASS)
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46