Protokoll fra møte i instituttstyret 23. mai 2007

Møtet ble satt 23. mai 2007, kl. 10.00, Rom 221, Harriet Holters hus, og hevet kl. 16.00.

Til stede: Kaspar Barth (studentrepresentant), Silje Fekjær, Arvid Fennefoss (for Marianne Nordli Hansen), Jan Hesselberg, Geir Høgsnes (møteleder), Jørn Ljunggren (studentrepresentant), Willy Pedersen, Åsmund Røseid (for Sten Morten Henningsmoen) og Kristian Stokke.

Fra administrasjonen: Max Demuth (sekretær for instituttstyret).

Frafall: Ingen.

SAK 1
Saksnr. 21/2007 A
Godkjenning av innkalling og saksliste instituttstyremøte 23. mai 2007

Vedtak: Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste til
instituttstyremøte 23. mai 2007.

          
SAK 2
Saksnr. 21/2007 B
Eventuell inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet

Vedtak: Ingen inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet.

          
SAK 3
Saksnr. 21/2007 C
Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 22/2007
Årsrapport 2006

Vedtak: Styret godkjenner årsrapport for 2006 med de endringer som fremkom i møtet.

          
V-SAK 2
Saksnr. 23/2007
Innstilling til to midlertidige stillinger (vikariater) Innstilling til to midlertidige stillinger (vikariater) Innstilling til to midlertidige stillinger (vikariater) som universitetslektorer ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Vedtak A: Innstillingsutvalget ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi innstiller Anders Bjørndal Iversen til det toårige vikariatet som universitetslektor i utviklingsgeografi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Dersom Iversen takker nei, går tilbudet videre til neste innstilte osv.

Vedtak B: Innstillingsutvalget ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi innstiller Elin Sæther til det toårige vikariatet som universitetslektor i politisk geografi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Dersom Sæther takker nei, går tilbudet videre til Øivind Hetland.

          
V-SAK 3
Saksnr. 24/2007
Møte mellom Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og Chinese Academy of Social Sciences (CASS)

Instituttleder Geir Høgsnes orienterte muntlig.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46