Møte i instituttstyret 21. mars 2007

21. mars 2007, kl. 14.15 - 16.00, Rom 221 HH
SAK 1
Saksnr. 18/2007 A
Godkjenning av innkalling og saksliste instituttstyremøte 21. mars 2007
          
SAK 2
Saksnr. 18/2007 B
Eventuell inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet
          
SAK 3
Saksnr. 18/2007 C
Eventuelt
          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 19/2007
Søknad om sluttføringsstipend - Elin Selboe
          
V-SAK 2
Saksnr. 20/2007
Oppnevning av valgstyre ved ISS
          
V-SAK 3 Eventuelt
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46