Ekstraordinært møte i instituttstyret 7. mars 2007

07. mars 2007, kl. 14.15 - 16.00, Rom 221 HH
SAK 1
Saksnr. 15/2007 A
Godkjenning av innkalling og saksliste til ekstraordinært instituttstyremøte 7. mars 2007
          
SAK 2
Saksnr. 15/2007 B
Eventuell inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet
          
SAK 3
Saksnr. 15/2007 C
Eventuelt
          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 16/2007
Budsjett 2007
          
V-SAK 2
Saksnr. 17/2007
Utlysning av to stipendiatstillinger knyttet til det eksternt finanserte prosjektet "Responding to Climate Changes: The Potentials of and Limits to Adaption in Norway" (PLAN)
          
V-SAK 3 Eventuelt
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46