Møte i instituttstyret 21. februar 2007

21. februar 2007, kl. 14.15 - 16.00, Rom 221 HH
SAK 1
Saksnr. 5/2007 A
Godkjenning av innkalling og saksliste til instituttstyremøte 21. februar 2007
          
SAK 2
Saksnr. 5/2007 B
Eventuell inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet
          
SAK 3
Saksnr. 5/2007 C
Eventuelt
          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 6/2007
Innstilling i fast førsteamanuensisstilling i 100 % i sosiologi
          
V-SAK 2
Saksnr. 7/2007
Tilsetting uten kunngjøring i professorat i sosiologi innenfor kjerneområdet "Organisasjon og ledelse"
          
V-SAK 3
Saksnr. 8/2007
Utlysning av fast stilling som førsteamanuensis i samfunnsgeografi i 100 %
          
V-SAK 4
Saksnr. 9/2007
Tilsetting uten forutgående kunngjøring i stilling som professor II i samfunnsgeografi
          
V-SAK 5
Saksnr. 10/2007
Utlysning av stipendiatstilling i samfunnsgeografi
          
V-SAK 6
Saksnr. 11/2007
Forlenget midlertidig tilsetting av Elin Selboe
          
V-SAK 7
Saksnr. 12/2007
Regnskap 2006
          
V-SAK 8
Saksnr. 13/2007
Årsplan 2007
          
V-SAK 9
Saksnr. 14/2007
Revidering av regler for tildeling av stimuleringsmidler
          
V-SAK 10 Eventuelt
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46