Protokoll fra møte i instituttstyret 17. januar 2007

01. januar 2007, kl. 14.15 - 16.00, Rom 221 HH
SAK 1
Saksnr. 01/2007 A
Godkjenning av innkalling og saksliste til instituttstyremøte 17. januar 2007
          
SAK 2
Saksnr. 1/2007 B
Eventuell inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i instituttstyremøte 17. januar 2007
          
SAK 3
Saksnr. 1/2007 C
Innsigelse til protokoll fra møte i instituttstyret den 20. desember 2006
          
SAK 4
Saksnr. 1/2007 D
Eventuelt
          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 2/2007
Oppnevning av valgkomité
          
V-SAK 2
Saksnr. 3/2007
Revidert administrasjonsreglement for ISS
          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 4/2007
Ledelsesfunksjoner: Undervisnings- og forskningsledere ved ISS
          
O-SAK 2 Eventuelt
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46