Møte i instituttstyret 20. desember 2006

20. desember 2006, kl. 14.15 - 16.00, Rom 221, Harriet Holters hus
SAK 1
Saksnr. 16/2006 A
Godkjenning av innkalling og saksliste til instituttstyremøte 20. desember 2006
          
SAK 2
Saksnr. 16/2006 B
Eventuell inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet
          
SAK 3
Saksnr. 16/2006 C
Eventuelt
          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 17/2006
Midlertidig tilsetting som universitetslektor i 100 % - Marit Haldar
          
V-SAK 2
Saksnr. 18/2006
Midlertidig tilsetting som universitetslektor i 100 % - Anders Iversen
          
V-SAK 3
Saksnr. 19/2006
Midlertidig tilsetting som universitetslektor i 100 % - Elin Sæther
          
V-SAK 4
Saksnr. 20/2006
Møteplan våren 2007
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46