Møte i instituttstyret 22. november 2006

22. november 2006, kl. 14.15 - 16.00, Rom 221, Harriet Holters hus
SAK 1
Saksnr. 14/2006 A
Godkjenning av innkalling og saksliste til instituttstyremøte 22. november 2006
          
SAK 2
Saksnr. 14/2006 B
Eventuell inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet
          
SAK 3
Saksnr. 14/2006 C
Eventuelt
          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 15/2006
Regnskap pr. 1.11.2006
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46