Møte i instituttstyret 27. september 2006

27. september 2006, kl. 14.15 - 16.00, Rom 221, Harriet Holters hus
SAK 1
Saksnr. 09/2006 A
Godkjenning av innkalling og saksliste til instituttstyremøte 27. september 2006
          
SAK 2
Saksnr. 09/2006 B
Eventuell inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet
          
SAK 3
Saksnr. 9/2006 C
Eventuelt
          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 10/2006
Regnskap pr. 1.9.2006
          
V-SAK 2
Saksnr. 11/2006
Langtidsbudsjett 2006 - 2010
          
V-SAK 3
Saksnr. 12/2006
Utlysning av to midlertidige universitetslektorstillinger i 100 % ved ISS, avdeling for samfunnsgeografi
          
V-SAK 4
Saksnr. 13/2006
Innstilling i midlertidig eksternt finansiert forskerstilling (SKO1109) for 3 år, uten forutgående utlysning – Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46