Innkalling til møte i instituttstyret

27. februar 2006, kl. 10.00 - 16.00, Rom 221 Harriet Holters hus
SAK 1
Saksnr. 4/2006 A
Godkjenning av innkalling og saksliste til instituttstyremøte 27. februar 2006
          
SAK 2
Saksnr. 4/2006 B
Eventuell inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet møtet
          
SAK 3
Saksnr. 4/2006 C
Eventuelt
          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 5/2006
Budsjett for 2006
          
V-SAK 2
Saksnr. 6/2006
Regnskap for 2005
          
V-SAK 3
Saksnr. 7/2006
Årsrapport 2005
          
V-SAK 4
Saksnr. 8/2006
Årsplan 2006
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46