Møte i instituttstyret

25. januar 2006, kl. 14.15 - 16.00, Rom 221 Harriet Holters hus
SAK 1
Saksnr. 1/2006 A
Godkjenning av protokoll fra instituttstyremøte 26. oktober 2005 og innkalling til instituttstyremøte 25. januar 2006.
          
SAK 2
Saksnr. 1/2006 B
Eventuell inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet
          
SAK 3
Saksnr. 1/2006 C
Eventuelt
          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 2/2006
Etablering av kjerneområder ved avdeling for sosiologi
          
V-SAK 2
Saksnr. 3/2006
Etablering av kjerneområder ved avdeling for samfunnsgeografi
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46