Instituttstyremøtet 26. oktober 2005

26. oktober 2005, kl.  - , Rom 221 Harriet Holters hus
SAK 1
Saksnr. 25/05
Godkjenning av protokoll fra instituttstyremøtet 29. juni 2005 og innkalling til instituttstyremøte 26. oktober 2005. Eventuell inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet. Saker under eventuelt.
          
SAK 2
Saksnr. 26/05
Økonomirapport per september 2005
          
SAK 3
Saksnr. 27/05
Søknad om forskningstermin – Tove Thagaard
          
SAK 4
Saksnr. 28/05
Søknad om forskningstermin – Bjørnar Sæther
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46