Instituttstyremøte onsdag 29. juni 2005

29. juni 2005, kl. 14.15 - 14.30, Rom 221 Harriet Holters hus
SAK 1
Saksnr. 20/05
Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte. Eventuell inhabilitet til saker som skal behandles i møte og saker til eventuelt.
          
SAK 2
Saksnr. 21/05
Økonomirapport pr 31. mai 2005
          
SAK 3
Saksnr. 22/05
Møteplan for høsten 2005
          
SAK 4
Saksnr. 23/05
Regler for stipendiater ved ISS - forlengelse av stipendiatperioden
          
SAK 5
Saksnr. 24/05
Oppnevning av komite for vurdering av stipendiatstiling i samfunnsgeografi
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46