Instituttstyremøte 27. april 2005

27. april 2005, kl. 14.15 - 14.35, Rom 221 Harriet Holters hus
SAK 1
Saksnr. 14/05
Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte. Eventuell inhabilitet til saker som skal behandles i møte og saker til eventuelt.
          
SAK 2
Saksnr. 15/05
Økonomirapport pr 31. mars 2005
          
SAK 3
Saksnr. 16/05
Søknad om forskningstermin h05 og v06 - Arvid Fennefoss
          
SAK 4
Saksnr. 17/05
Søknad om sluttøfringsstipend - Roy A. Nielsen
          
SAK 5
Saksnr. 17/05
Utlysningstekst stipendiatstilling ved ISS
          
SAK 6
Saksnr. 19/05
Eventuelt
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46