Institutttstyremøte 16. mars 2005

16. mars 2005, kl. 14.15 - 14.25, Rom 221 Harriet Holters hus
SAK 1
Saksnr. 09/05
Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte. Eventuell inhabilitet til saker som skal behandles i møte og saker til eventuelt.
          
SAK 2
Saksnr. 10/05
Forslag til ny organiseringsform internt ved ISS
          
SAK 3
Saksnr. 11/05
Utlysningstekst stipendiatstilling(er) i sosiologi
          
SAK 4
Saksnr. 12/05
Utkast til årsrapport for 2004
          
SAK 5
Saksnr. 13/05
Overgang fra 15 til 10 studiepoengsemner på masternivå i samfunnsgeografi
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46