Protokoll fra Institutttstyremøte 16. mars 2005

Møtet ble satt 16. mars 2005, kl. 14.15, Rom 221 Harriet Holters hus, og hevet kl. 14.25.

Tilstede: Geir Høgsnes, Jan Hesselberg, Sten MOrten Henningsmoen, Kjell Erling Kjellman, Bjørnar Sæther
Forfall: Kristian Stokke, Marianne Nordli Hansen, Willy Pedersen, studentrepresentanter

Fra administrasjonen: Tori Norheim Sandlie(Sekretær).

SAK 1
Saksnr. 09/05
Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte. Eventuell inhabilitet til saker som skal behandles i møte og saker til eventuelt.

Vedtak: Innkallingen til møtet og protokoll fra forrige møte
godkjennes.

          
SAK 2
Saksnr. 10/05
Forslag til ny organiseringsform internt ved ISS

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til forslaget til ny
organiseringsform ved ISS, og går inn for opprettelse av tilsettings-
/innstillingsorgan. Alle stillingssaker som angår avdeling for
samfunnsgeografi skal behandles i fagrådet i samfunnsgegrafi før de
sendes til innstillings-/tilsettingsorganet.

          
SAK 3
Saksnr. 11/05
Utlysningstekst stipendiatstilling(er) i sosiologi

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til forslaget til utlysningstekst
til utlysning av 1-2 stipendiatstillinger i sosiologi. Stillingene
utlyses innen kort tid.

          
SAK 4
Saksnr. 12/05
Utkast til årsrapport for 2004

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til utkastet til årsrapport, og
gir instituttledelsen fullmakt til å sluttføre denne.

          
SAK 5
Saksnr. 13/05
Overgang fra 15 til 10 studiepoengsemner på masternivå i samfunnsgeografi

vedtak: Instituttstyret slutter seg til programrådets vedtak og
vedtar overgang fra 15 til 10 studiepoengsemner på masternivå
samfunnsgeografi

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46