Instituttstyremøte 23.02.2005

23. februar 2005, kl. 14.15 - 14.40, Rom 221 Harriet Holters hus
SAK 1
Saksnr. 06/05
Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte. Eventuell inhabilitet til saker som skal behandles i møte og saker til eventuelt.
          
SAK 2
Saksnr. 06/05
Søknad om forskningstermin - Gunn Elisabeth Birkelund
          
SAK 3
Saksnr. 07/05
Årsplan 2005
          
SAK 4
Saksnr. 08/05
Eventuelt
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46