Instituttstyremøte 26. januar 2005

26. januar 2005, kl. 13.15 - 14.40, Rom 221 Harriet Holters hus
SAK 1
Saksnr. 01/05
Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte. Eventuell inhabilitet til saker som skal behandles i møte og saker til eventuelt.
          
SAK 2
Saksnr. 02/05
Fakultetsdirektør Marianne gjersvik Mancini orienterte om fakultetets budsjettmodell. På denne saken var også alle vararepresentanter til styret invitert.
          
SAK 3
Saksnr. 03/05
Sosiologisk tidsskrift til ISS
          
SAK 4
Saksnr. 04/05
Regnskap for 2004 og forslag til budsjett for 2005
          
SAK 5
Saksnr. 05/05
Innstilling for stilling i Økonomisk geografi
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46