Protokoll fra Valgmøte 15. desember 2004

Møtet ble satt 15. desember 2004, kl. 14.25, Rom 221 Harriet Holters hus, og hevet kl. .

Til stede:Geir Høgsnes, Willy Pedersen, Jan Hesselberg, Åsmund Røseid,Hanne Bruvik (stud. sgo), Marianne Nordli Hansen, Jens Kristian Nilsen, Kjell Erling Kjellman
Forfall: Kristian Stokke, Sten Morten Henningsmoen

Fra administrasjonen: Tori Norheim Sandlie(Sekretær).

Valgmøtet ble lagt i etterkant av ordinært styremøte samme dag.

Instituttet oppnevnte høsten 2004 en valgkomite bestående av Dag
Album (leder), Bjørnar Sæter, Sten Morten Henningsmoen og Jens
Kristian Nilsen (studentrepresentant) som skulle forberede valget til
ny instituttleder og nestleder for perioden 2005-2007.

SAK 1
Saksnr. 56/04
Godkjenning av innkalling og sakslisten
          
SAK 2
Saksnr. 57/04
Valg av møteleder

Valgforsamlingen velger en møteleder som skal lede valget.

Vedtak: Valgforsamlingen velger Willy Pedersen til møteleder for
ledelse av valget

          
SAK 3
Saksnr. 58/04
Valg av instituttleder

I tråd med valgkomiteens forslag foreslås det at Geir Høgsnes velges
som instituttleder for perioden 2005-2007.

Vedtak (enstemmig): Geir Høgsnes velges som instituttleder for
perioden 1.1.2005-31.12.2007

          
SAK 4
Saksnr. 59/04
Valg av nestleder

I tråd med valgkomiteens forslag foreslås det at Jan Hesselberg
velges som nestleder for peioden 2005-2007

Vedtak (enstemmig): Jan Hesselberg velges som nestleder for perioden
1.1.2005-31.12.2007

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46