Instituttstyretmøte 15.desember 2004

15. desember 2004, kl. 14.15 - 14.25, Rom 221 Harriet Holters hus
SAK 1
Saksnr. 50/04
Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte.ventuell inhabilitet til saker som skal behandles i møte og saker til eventuelt.
          
SAK 2
Saksnr. 51/04
Økonomirapport per 30.11.04
          
SAK 3
Saksnr. 52/04
Kvalitetssystem - notat fra Forum for studiespørsmål
          
SAK 4
Saksnr. 53/04
Forslag til problemstillinger til masteroppgaver
          
SAK 5
Saksnr. 54/04
Valg av IT-plattform ved ISS - MAc eller Windows
          
SAK 6
Saksnr. 55/04
Timeregsnakpssatser for emneansvar sosiologi
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46