Instituttstyremøte 20. oktober 2004

19. oktober 2004, kl. 14.15 - 14.25, Rom 221 Harriet Holters hus
SAK 1
Saksnr. 38/04
Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte. Eventuell inhabilitet til saker som skal behandles i møte og saker til eventuelt.
          
SAK 2
Saksnr. 39/04
Økonomirapport per 30.09.04
          
SAK 3
Saksnr. 40/04
Søknad om forskningstermin vår 2005 - Per Otnes
          
SAK 4
Saksnr. 41/04
Søknad om forskningstermin vår og høst 2005– Lise Kjølsrød
          
SAK 5
Saksnr. 42/04
Forslag til justering av publiseringssatser samfunnsgeografi
          
SAK 6
Saksnr. 43/04
Forslag til komite for vurdering av søkere til 1. amanuensisstilling i samfunnsgeografi
          
SAK 7 Eventuelt
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46