Instituttstyremøte 22. september 2004

21. september 2004, kl. 14.15 - 14.25, Rom 221 Harriet Holters hus
SAK 1
Saksnr. 31/04
Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte. Eventuell inhabilitet til saker som skal behandles i møte og saker til eventuelt.
          
SAK 2
Saksnr. 32/04 A
Økonomirapport per 31.05.04 og 31.07.04
          
SAK 3
Saksnr. 32/04 B
Julefest Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
          
SAK 4
Saksnr. 32/04 C
Opptak til master og undervisningsopptak til bachelorprogrammet i sosiologi og i samfunnsgeografi
          
SAK 5
Saksnr. 33/04
Søknad om forskningstermin – Tone Schou Wetlesen
          
SAK 6
Saksnr. 34/04
Timeregnskapssatser for sosiologi fra og med høsten 2004. Sakspapir er lagt ved
          
SAK 7
Saksnr. 35/04
Anmodning om økning av tilskudd til Norsk sosiologiforening /Sosiologisk tidsskrift
          
SAK 8
Saksnr. 36/04
Forslag til komite for vurdering av søkere til 1. amanuensisstilling i sosiologi
          
SAK 9
Saksnr. 37/04
Forslag til komite for vurdering av søknader til 3 professor II-stillinger i sosiologi
          
SAK 10 Eventuelt:
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46